top of page

Personvernerklæring

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Fotograf Linn Landmark sine nettsteder (FLL) og tjenester som fotograf.

Fotograf Linn Landmark er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene: www. linnlandmark.no og epost kommunikasjon.

Personopplysninger som behandles:

Fotograf Linn Landmark samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på informasjon som innhentes/dokumenteres:

• E-postadresse

• Fornavn og etternavn

• Adresse

• Navn og alder på de som skal fotograferes hvis det er relevant for foto

• Etter avtaleinngåelse: Bilder, evt tilleggsprodukter tatt av FLL. Til informasjon så er et bilde en personopplysning kun dersom personer kan gjenkjennes ifotografiet.

Hvordan informasjon innhentes?

FLL samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider samt epost kommunikasjon. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Formålet med informasjonen som innhentes

• For å kunne sende relevant informasjon

• For å kunne levere ønsket tjeneste til kunden (fotograftjenester)

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god service. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom skjema/epost lagres lokalt i en kundedatabase hos FLL. Kundenavn og bilder/fotoprodukter vil aldri bli assosiert med hverandre i lagringssystemet. Bildeprodukter lagres lokalt hos FLL samt enkelte bilder vil bli publisert på www.linnlandmark.no og andre sosiale medier

plattform kontoer assosiert med FLL om FLL har mottatt samtykkeskjema fra kunden iht bruk av bilder som går under definisjonen personopplysning. Bilder vil bli lagret lokalt hos FLL i 2 år før de slettes.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte foto@linnlandmark.no

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Fotograf Linn Landmark kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden/fotoprodukter. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Fotograf Linn Landmark

Cookies

Innhentes for å forstå bruken av nettstedet samles det inn informasjon om IPadresse ved besøk av nettstedet. Informasjonen blir brukt i Google Analytics.

Samtykke

Ved å kontakte meg på e-post eller kontaktskjema samtykker du til at vi kan kontakte deg basert på informasjonen du har levert fra deg inntil samtykket trekkes tilbake.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av

personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. Dersom du mener at Fotograf Linn Landmark ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

Linn Landmark

foto@linnlandmark.no

Telefon 97030988 (arbeidstid hverdager 09-15)

bottom of page